அநுராதபுரம்

அநுராதபுரம்

மாளிகாவில

மாளிகாவில

யாழ்ப்பாண கோட்டை

யாழ்ப்பாண கோட்டை

ராஜகல

ராஜகல

சிகிரியா

சிகிரியா

யாப்பஹூவ

யாப்பஹூவ

http://www.archaeology.gov.lk./web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/560299anu1.jpg http://www.archaeology.gov.lk./web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/675793maligawila.jpg http://www.archaeology.gov.lk./web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/745529Jaffna_Fort.jpg http://www.archaeology.gov.lk./web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/144302raja.jpg http://www.archaeology.gov.lk./web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/654370sigiriya.jpg http://www.archaeology.gov.lk./web/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/109915yapahuwa.jpg
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන (PL-1) / (PL-2)සේවා ගණයන්හි තනතුරු සඳහා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. වැඩිවිස්තර සඳහා ............. PL-01 පුරාවිද්‍යා...

Public lecture: Caring for Collections at Home

Public Lecture Sponsored by U.S.Embassy Colombo and the Department of Archaeology Caring for Collections at Home   Venue: Auditorium, Department of Archaeology Time and Date:3.00 -4.00 pm, Friday, 2December 2016   By Vinod Daniel, Chairman AusHeritage   Abstract: Many people have art collections at home ranging from paintings to textiles to books to stone objects. The talk will focus on how to protect these objects from potential damage and will include practical tips for be...

Research Article: Preliminary Investigation of Sri Lankan Copper-alloy Statues

Archaeological Research Assistant, K. A. Anusha Kasthuri who is working in the Division of Chemical Conservation, recently published research article on Preliminary Investigation of Sri Lankan Copper-alloy Statues in the International Journal of Science Technology of Archaeological Research (STAR). This preliminarily technical study was undertaken to understand as far as possible, given the size and variety of the sample, some differences in bronze technology used in different historical perio...

Programme for the Mission of Mr. Werner Schmid: Assistance to Conservation of Mural Paintings at World Heritage Site, Sigiriya

Programme for the Mission of Mr. Werner Schmid: Assistance to Conservation of Mural Paintings at World Heritage Site, Sigiriya   The Conservation process of Sigiriya Frescoes, was started with the assistant of foreign consultant of mural paintings.  Mr. Werner Schmid a veteran conservator and restorer who has gained a solemn experience in painting conservation all over the world,  was nominated by ICCROM for this effort considering the request made by Central Cultural Fund. He was invit...